Kwartalnik Ius Matrimoniale

ISSN 1429-3803
e-ISSN 2353-8120
Kwartalnik „Ius Matrimoniale” to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Kwartalnik Ius Matrimoniale” to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim oraz w językach kongresowych. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje wydawca – Wydawnictwo UKSW.

Zasadnicze działy czasopisma to: rozprawy i artykuły (z zamieszczonymi na końcu streszczeniami w języku angielskim), orzecznictwo sądowe (obejmujące glosy do wyroków sądów kościelnych) oraz recenzje (głównie prac związanych bezpośrednio z tematyką kościelnego prawa małżeńskiego oraz polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego). Na początku czasopisma „Ius Matrimoniale” zamieszczany jest spis treści w dwóch wersjach: polskiej oraz angielskiej, co umożliwia czytelnikom obcojęzycznym zapoznanie się z materią poruszaną w periodyku. Autorami artykułów, rozpraw, recenzji czy też glos do orzecznictwa sądów kościelnych – są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (zarówno teoretycy jak i praktycy prawa małżeńskiego i procesowego) oraz pracownicy innych uniwersytetów (tak polskich jak i zagranicznych).

Czasopismo „Ius Matrimoniale” skierowane jest szczególnie do pracowników sądów kościelnych, praktyków kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego oraz studentów. Z uwagi na niepowtarzalną formułę jest niezwykle pożytecznym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach