Rada Naukowa

ks. dr Juan Ignacio Bañares Parera (Universidad de Navarra - Pampeluna, Hiszpania)

prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski)

ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Juan Fornés de la Rosa (Universidad de Navarra - Pampeluna, Hiszpania)

kard. Zenon Grocholewski (Kongregacja Wychowania Katolickiego)

ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

ks. dr hab. Bartosz Nowakowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Poznań)

ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach