Aktualne numery

Ius Matrimoniale 26 (2015), nr 2

 

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Mons. Giordano Caberletti, Józef Florczak: Prelato Uditore della Rota Romana morto nel Lager Dachau. Parte II

streszczenie w języku angielskim

Ks. Wojciech Góralski, Wpływ koncepcji małżeństwa na rozumienie zdolności konsensualnej w okresie poprzedzającym promulgację KPK z 1983 r.

streszczenie w języku angielskim

Ks. Ginter Dzierżon, Nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich Ojców Kościoła z IV wieku

streszczenie w języku angielskim

Ks. Rafał Dappa, Duchowny jako świadek w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

streszczenie w języku angielskim

Urszula Nowicka, Małżeństwa mieszane wedle koncepcji Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

streszczenie w języku angielskim

 

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Ks. Wojciech Góralski, Problem nieważności wyroku w świetle dekretu Roty Rzymskiej c. Salvatori z 22 marca 2013 r.

streszczenie w języku angielskim

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Czesław Rychlicki (rec.), Ks. Krzysztof Graczyk, Wpływ schorzeń neurologicznych na zdolność do podjęcia  istotnych obowiązków małżeńskich, Włocławek 2014, 326 ss.

 

 

Ius Matrimoniale 26 (2015), nr 1

 

Spis treści

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Mons. Giordano Caberletti, Józef Florczak: Prelato Uditore della Rota Romana morto nel Lager Dachau. Parte I

streszczenie w języku angielskim

Ks. Czesław Rychlicki, Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji  Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II

streszczenie w języku angielskim

Ks. Wojciech Góralski, Problem istoty małżeństwa oraz istoty zgody małżeńskiej. Refleksja antropologiczna

streszczenie w języku angielskim

Ks. Ginter Dzierżon, Jedność i nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich Ojców Kościoła z II i III wieku

streszczenie w języku angielskim

 

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Ks. Wojciech Góralski, Metus reverentialis jako tytuł nieważności małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 13 grudnia 2007 r.

streszczenie w języku angielskim

Ks. Tomasz Białobrzeski, Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z dnia 26 marca 2007 r. zarządzający przyjęcie sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa do zwyczajnego postępowania w II instancji

streszczenie w języku angielskim

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Czesław Rychlicki (rec.), Ks. Wiesław Kraiński, Prawo trybunałów katolickich do rozstrzygania nieważności małżeństw niekatolików. Art. 2-4 „Dignitas Connubii”, Bernardinum, Pelplin 2013, 429 ss.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach